Wymagane dokumenty
  •  Wygenerowane z systemu eRekrutacja i podpisane podanie o przyjęcie na studia.
  • Kopia świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów - w przypadku kandydata na studia pierwszego stopnia.
  • Kopia dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu - w przypadku kandydata na studia drugiego stopnia.
  • Kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia.
  • Zdjęcie na CD (kolorowe zdjęcie o wymiarach 20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi).
  • Zaświadczenie lekarskie o zdolności do podjęcia studiów - wymagane od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia inżynierskie (informatyka, zarządzanie i inżynieria produkcji).
  • Potwierdzenie wpłaty opłaty związanej z przyjęciem na studia.

 
 Wymagane dokumenty można:

 1.  dostarczyć osobiście do Biura Rekrutacji,

 2.  przesłać listem poleconym za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

 Adres Biura:  1o-165 Olsztyn, ul. Artyleryjska 3f, pok. 404 (III pietro - obok windy)

Wymaganą opłatę związaną z przyjęciem na studia oraz za elektroniczną legitymację studencką w kwocie 122 zł należy wnieść na konto: 77 1500 1298 1212 9005 2334 0000 - Bank BZ WBK O/Olsztyn

w tytule przelewu proszę wpisać wyłącznie! Nazwisko i imię

 

Biuro Rekrutacji czynne w godzinach:  poniedziałek-piątek 9.00 – 17.00,  sobota 9.00 - 14.00

 tel.: 89 651 06 55/ 516 150 561, e-mail: rekrutacja@owsiiz.edu.pl

  
Kierownik Biura

 mgr Dominika Małachowska,  e-mail: dominika.malachowska@owsiiz.edu.pl

 

 


 

Rekrutacja na studia w roku akademickim 2019/2020

w terminie: do 30 października Br.
UWAGA !!!
Jeżeli nie masz konta, najpierw zarejestruj się w opcji
"Zarejestruj konto".

 

 


   
Logowanie
Ważne informacje
Do góry