Rekrutacja 2021/2022

 

 1. Przyjęcie do Uczelni na studia I stopnia (licencjat/ inżynierskie) lub II stopnia (magisterskie) następuje na podstawie wymaganych dokumentów oraz kolejności zgłoszeń. 
 2. O przyjęcie na studia I stopnia mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają świadectwo dojrzałości.
 3. O przyjęcie na studia II stopnia mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia, II stopnia lub jednolite studia magisterskie i posiadają tytuł zawodowy licencjata, inżyniera, magistra lub inny równoważny.
 4. Rekrutacja prowadzona jest wyłącznie poprzez Intenretową Rejestrację Kandydatów (eRekrutacja), wymagane jest wypełnienie wszystkich pól kwestionariusza. 

Wymagane dokumenty:

 1. Kopia świadectwa dojrzałości (dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na I stopień studiów) lub kopia dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu (dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na II stopień studiów).
 2. Zdjęcie w formie elektronicznej.
 3. Orzeczenie lekarskie o zdolności do podjęcia studiów - od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek: „informatyka”, oraz „zarządzanie i inżynieria produkcji”. Zaświadczenie lekarskie można dostarczyć w terminie późniejszym.
 4. Orzeczenie lekarskie o ewentualnej niepełnosprawności do uzyskania specjalnych przywilejów.
 5. Potwierdzenie wpłaty opłaty administracyjnej oraz elektronicznej legitymacji studenckiej. (przesłać na maila: rekrutacja@owsiiz.edu.pl)
 6. Obywatel kraju UE, który uzyskał świadectwo dojrzałości poza granicami RP może ubiegać się o przyjęcie na studia, dołączając do zagranicznego świadectwa dojrzałości jego polskie tłumaczenie oraz nostryfikację dokonaną przez kuratorium oświaty. Nie wymagają nostryfikacji świadectwa dojrzałości uzyskane w krajach, z którymi RP posiada umowę uznającą dokumenty
  o wykształceniu.

Wymaganą opłatę związaną z przyjęciem na studia  oraz za elektroniczną legitymację studencką w kwocie 207 zł należy wnieść na konto: 77 1500 1298 1212 9005 2334 0000 - Bank BZ WBK O/Olsztyn w tytule przelewu proszę wpisać wyłącznie! Nazwisko i imię


Rejestracja na studia w roku akademickim 2021/2022:

I termin - 05.05.2021 r. - 31.07.2021 r.

II termin TRWA!! - 02.08.2021 r. - 18.09.2021 r.

w terminie III -  w przypadku nie wyczerpania limitu miejsc na kierunkach możliwe będzie ubieganie się o przyjęcie na studia w terminie późniejszym.

 

Biuro Rekrutacji:

Informacje i pytania: 

tel.: 663 737 857

e-mail: rekrutacja@owsiiz.edu.pl

Kierownik Biura: mgr Dominika Małachowska, e-mail: dominika.malachowska@owsiiz.edu.pl

 


Przeczytaj - zanim zarejestrujesz się na studia:

 

 1. Proszę przygotować sobie świadectwo ukończenia szkoły średniej, świadectwo maturalne (kandydaci ubiegający się o przyjęcia na studia I stopnia) dyplom ukończenia studiów (kandydaci ubiegający sie o przyjęcie na studia magisterskie).
 2. Pierwszym krokiem w procesie rekrutacji elektronicznej jest założenie indywidualnego konta rejestracyjnego poprzez kliknięcie w „REJESTRACJA KONTA"
 3. Zapoznaj się z oświadczeniami i regulaminami. Wypełnij  dane. Bardzo ważne jest wypełnienie wszystkich pól w systemie. Sprawdź czy wszystkie pola wypełniasz prawidłowo i z odpowiednimi danymi. Uwaga: Kandydaci, którzy nie dokonają pełnej czynności rejestracyjnej w formularzu nie będą brani pod uwagę w rekrutacji na studia.
 4. System umożliwia wczytanie dokumentów: zdjęcie, świadectwo dojrzałości (dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na I stopień studiów (licencjat/inżynierskie) lub dyplom ukończenia studiów (dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na II stopień studiów (magisterskie). Dokumenty powinny być plikami zapisanymi w formacie jpeg lub pdf. Jeżeli nie uda się Tobie "wczytać" dokumentów, prześlij je na maila: rekrutacja@owsiiz.edu.pl
 5. Pamiętaj o zrobieniu opłaty administracyjnej i za elektroniczną legitymację studencką. Wymaganą opłatę w kwocie 207 zł należy wnieść na konto: 77 1500 1298 1212 9005 2334 0000  Bank BZ WBK O/Olsztyn. W tytule przelewu proszę wpisać wyłącznie! Nazwisko i imię. Można wykonać tę opłatę na poczcie lub w formie przelewu internetowego. Zrób to, jak tylko się zarejestrujesz. Dowód wpłaty opłaty prześlij na adres mailowy: rekrutacja@owsiiz.edu.pl
 6. Będziemy z Państwem w stałym kontakcie mailowym. Przed wizytą w Biurze Rekrutacji prosimy o kontakt telefoniczny: 663 737 857

Masz pytania - zadzwoń 663 737 857


BADANIA LEKARSKIE:

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia inżynierskie (informatyka, zarządzanie i inżynieria produkcji) będą zobowiązani do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego od lekarza medycyny pracy. 

 Do lekarza medycyny pracy udajemy się z odpowiednim skierowaniem. Skierowania należy wydrukować po rejestracji w systemie eRekrutacja w miejscu "wydruki"

 Uwaga: Skierowanie, po wydrukowaniu należy uzupełnić wpisując imię i nazwisko, datę urodzenia oraz PESEL.

 Z uwagi na obecną sytuację badania można zrealizować po uprzedniej rejestracji pod wskazanym niżej numerem telefonu.

 Badania realizuje:

 Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Olsztynie

 Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 71A,­ 10-449 Olsztyn

 Rejestracja: tel. 89 678 83 22 od godz. 7.30 do godz. 14.00

 

Zaświadczenia lekarskie proszę przesłać skanem na adres: rekrutacja@owsiiz.edu.pl, lub pocztą tradycyjną: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego, ul. Artyleryjska 3f, 10-165 Olsztyn

 


   
Logowanie
Ważne informacje
Do góry